CTS Smršť

22. ROČNÍK VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM - itinerář

 

 

22. ročník výpravy za poznáním

Přátelé, kamarádi,

hlasováním o lokalitě další VZP 2016 bylo rozhodnuto, že letos nakonec pojedeme do Železných hor, tedy konkrétně do malebné oblasti Sečské přehrady. Tentokrát to není tak daleko jako v posledních letech. Je to asi 130 km, takže tak za dvě a půl hodinky tam jsme. Odjezd je v pátek 1.7.odpoledne a návrat v pondělí 4.7. večer. Poté jsou ještě dva dny volna na odpočinek, takže si můžete v klidu v zázemí domova lízat utržené rány. Co se týče ubytování, mělo by to být lepší jak loni. Zatím máme zarezervovány dvě chatky v autokempu U letadla. Podle webových stránek to vypadá dobře. Na přehradu je to kousek, občerstvení v místě. Zatím je oficiálně přihlášeno osm mužů, ale asi nás bude o něco víc.

Jednotlivé etapy nejsou delší než posledně. Převýšení je sice větší, ale určitě ne tak prudké jak na Dalešicku. Jedna etapa bude po přehradách po proudu Chrudimky, další na sever od Seče po památkách vápenictví a poslední nejkratší kolem sečské přehrady. Snažil jsem se volit trasu vhodně lesními a polními cestami, aby bylo asfaltu co nejméně. Je to tak půl na půl. Naštěstí se nebudeme pohybovat po žádné více frekventované silnici. Jeden „kaňonek" by se měl vyskytnout, ale ten nás už neodradí. Koupání bude dostatek, je zde dosti zatopených lomů, k této osvěžující činnosti vhodných. Uvidíme také několik malebných přehrad a zajímavých vodohospodářských zařízení, vypálenou obec Ležáky, nějakou tu zříceninu, vápennou pec, menší zámky, repliku středověkého hradiště a snad i židovský hřbitov. Ten se nám loni nepovedl. Letošní itinerář jsem se snažil vyhotovit co nejpodrobněji, aby se oproti loňsku snížila oblíbená práce s mapou. Letos se také po účastnících nepožaduje znalost žádného kultovního filmu, neb nevím o nijakém, který by se k této lokalitě vztahoval. Poslední etapa je jako vždy kratší. Spěchat nemusíme, zpátky je to relativně blízko. Takže se asi před odjezdem naposledy vykoupeme v přehradě.

Itinerář jsem opět dělal podle MAPY.CZ, tak si to řádně nastudujte. Třeba objevíte nějaké pochybení, které se včas opraví. Tak bádejte.

1. den

Po proudu Chrudimky


Z kempu hned doprava s kopce po silničce až k elektrárně – u brány doprava kolem plotu přes lávku do chatové osady – osadou projet až na silnici – doleva po silnici a CT 4114 – na další křižovatce doprava po stejné CT až do Horního Bezděkova – zde doleva – pořád po této silnici a CT 4114 - vlevo bude rybník a za ním křižovatka, na níž pojedeme vpravo – další křižovatka rovně – na další křižovatce prudce doleva po CT 4114 a 4112 – na křižovatce doprava (nesmíme sjet dolů k vodě) lesem do České Lhotice (rozhledna je asi uzavřena) – ve vsi doleva stále po CT 4114 – na křižovatce prudce doprava najít zelenou TZ – po ní sjet ze silnice doleva do pole a poté do lesa kaňonem až k řece – doprava po zelené TZ chatovou osadou až na rozcestí Peklo – zde doleva po zelené TZ až na rozcestí u mostu – přes most a stále po zelené nad řekou po proudu až na rozcestník Strádovské údolí – odtud doleva do kopce po žluté TZ – u obory po silnici doprava ke hřbitovu – pořád rovně po žluté TZ do Práčova – u točny autobusu doprava a asi po 100 metrech doleva k věži – 18 km – vrátit se zpět na silnici a doleva po silnici až pod hráz – na rozcestí doprava po CT 4118 – přes hlavní silnici až na konec Výsonína – po modré TZ doprava na polní cestu – kousek za posledním barákem opustit modrou TZ doleva – projet Radochlín – na kraji lesa doleva po CT 4121 – na další křižovatce doleva po CT 4121 do Vížek – doprava po CT 1421 Žumberk – přes hlavní silnici ke kostelu – za kostelem doleva po modré TZ na hrad – zpátky po modré TZ kolem kostela a na křižovatce doleva – po 100 metrech v je vlevo lom – pokračovat dál na hlavní cestu – doprava a po 100 metrech doleva – na další křižovatce doprava přes potok - do Prostějova – Prostějov projet po silnici až na konec a pokračovat lesíkem po polní cestě až do Švihova – na začátku Švihova kolem zděné stodoly doleva – na hlavní silnici doleva po silnici po CT 4114 do Miřetic – na první křižovatce ve vsi doleva a hned po 50 metrech vracečkou doprava – pořád rovně a na křižovatce doleva do Dachova - na křižovatce doprava po CT 4114 do Ležáků – 15 km – zpátky po stejné silnici – po 300 metrech na křižovatce doleva po CT 4115 (ta nás dovede až zpět k přehradě) a té se pořád držet přes Nouzov – Dachovské Paseky – zde doleva – pořád stejná CT do lesa až na hlavní silnici – doprava a hned doleva stále CT 4115 – asi po 4 km na křižovatce lesních cest rovně – asi po 800 metrech se cesta stáčí doprava, ale my pojedeme rovně po CT – po výjezdu z lesa po hrázi rybníka do Rohozné - na hlavní silnici doleva po CT 4115 – ve vsi doprava a kolem rybníka po CT 4115 do Kameniček – odtud se držet po silnici po CT 4115 do Travné (sledovat značky, protože tu je hodně CT) – Horní Bradlo – na první křižovatce doleva přes most – všechny křižovatky projet rovně až na konec – tady doprava a hned doleva do Lipky – kolem Lipky až na druhou autobusovou zastávku- doleva pořád po špatné cestě až na konec – vlevo zámek, vpravo po žluté po 150 metrech hrobka – vrátit se na silnici a po ní zpět doprava – za další autobusovou zastávkou doleva na lesní pěšinu a po červené a žluté TZ sjet lesem na hlavní silnici v Bradle a zde doleva – projet Bradla po silnici do Pasek – odbočit z hlavní silnice doleva po CT 4115 – lesem do Přemilova – opět do lesa a po CT 4115 až do Ústupek – po vyjetí z lesa doprava až na hlavní silnici – doleva po silnici přes hráz až do kempu – 30 km - celkem asi 70 km

2. den

Historie vápenictví


Z kempu po silnici a CT 4111na Seč - v Seči po silnici doprava - po silnici a CT4111 do Kovářova – v Kovářově doleva do Hrobkova po CT 4111 – v Hrobkově doleva po silnici až do Vápenného Podolu – na návsi u autobusové zastávky doleva – na rozcestí se držet rovně s kopce až k vápenné peci – prudce doleva po panelce až na konec – doleva po červené TZ a po ní až k rozcestníku u lomu – doleva po hlavní silnici – asi po kilometru na trojúhelníkové křižovatce doprava po CT 4119 - na další křižovatce přes silnici do lesa – lesem po CT 4119 až na rozcestí u rybníka – po stejné CT doleva – na hlavní silnici u popelnic doleva po CT 4182 do Podhradí – za parkovištěm doprava do kopce po špatné cestě až ke hradu – 16 km – sjet zpátky na silnici a doprava – na křižovatce doprava po silnici a CT 1 do Třemošnice – u benzinky doprava a po 200 metrech doleva k vápenné peci – zpět na silnici a doleva – na další křižovatce doleva do Mladotic po CT - před druhým mostem doprava – po 200 metrech opustit cestu doleva po pěšině a zelené TZ k náhonu (nevím, jak ho překonáme) – zelená se odkloní doprava, ale pojedeme pořád dál kolem náhonu – u mlýna dojedeme na cestu a po ní na hlavní silnici – doleva po silnici a CT 1 až na náměstí do Ronova – doleva po silnici a CT 1 až do Žlebů – Žleby projet po hlavní silnici až k zámku (pokud to půjde, tak přes parkoviště po TZ do parku – TZ odbočuje doleva přes řeku, ale mi pojedeme rovně kolem řeky k vodopádu – za vodopádem doprava a zase doprava a dostaneme se na hlavní cestu) – od zámku dál směrem na Čáslav – za prudkou pravotočivou zatáčkou doleva po silnici a CT 1 do Zehub – tady doleva do Biskupic – u konce vsi doprava – polní cestou do Kněžic – na návsi doleva rovně do Mladotic – kousek za ostrou levotočivou zatáčkou doprava – cesta se stáčí vpravo a v polovině odbočíme mírně doleva – polní cesta se stáčí doleva a na kraji lesa se dáme doleva přes louku kolem tábora – přejedeme řeku a doleva - po sto metrech před mostem doprava – kolem vody k dalšímu mostku a doprava až na silnici v Třemošnici – křižovatku projet rovně – po CT 4233 lesem a polem do Pařížova – přejet silnici a dát se rovně levou cestou až k přehradě – 30 km – stejnou cestou zpátky a v polích u stromu doprava na polní cestu se žlutou TZ – asi po 350 metrech se v lese spojí s modrou TZ – rovně po modré TZ proti proudu řeky až do Spačic – na silnici doprava a za mostem doprava na polní cestu po modré TZ – pořád rovně až do Uhrova na rozcestí u rybníčku – doleva po silnici do Kraborovic – po hlavní silnici doleva na Borek – po kilometru doleva na polní cestu až k lomu – zpět na cestu a doprava Borek – u autobusové zastávky doleva po CT 4153 – po 2 kilometrech doprava Ostružno – na návsi doleva do Roubalky – najet na polní cestu a po ní až na silnici – doleva do Strakova – ve Strakově doleva po silnici – Rostejn- v Rostejne po silnici doprava směrem k lesu a dále až do Seče – 23 km - celkem asi 70 km

3. den

Okolo Sečské přehrady


Z kempu po hlavní silnici doprava do Seče – v Seči doleva po solnici až ke kostelu – kolem kostela doprava po silnici a CT 1 do Žďárce – ve Žďárci doleva po silnici a CT 1 do Počátek – za mostkem doprava a po silnici až k rybníku Peklo – za rybníkem vracečkou doleva po CT 4127 - údolím Peklo kolem potoka do Hedvíkova – kolem továrny a lesem – za lesem na křižovatce doleva přes most ulicí Tovární – na konci náměstí doleva po 1. máje – za rybníkem doleva k zámku po CT 4232 – dále po stejné CT do lesa – po CT 4232 a NS až na rozcestí Županda – NS a TZ se odpojí a dále po stejné CT na kraj lesa až k nějaké pile, nebo co to je – dále po silničce a CT 4232 na hlavní silnici – přejedeme silnici a na lesní cestu – asi po 300 metrech po přejetí potoka odbočíme doleva přes kopec do Leškovi Hůrky – na silnici doprava – po 250 metrech doleva po pěšině přes louku do vsi – mezi baráky skopce na hlavní silnici a doprava – za vsí bude po pravé straně parkoviště a 350 metrů od něj je vpravo židovský hřbitov – pojedeme dále a mezi domky doleva s kopce po červené TZ (až do Klokočova) – kolem vody, pak kolem domků - pořád po této cestě až k vodě pořád rovně – na další odbočce doleva po červené TZ – pořád po ní do další chatové osady – po břehu do další osady Březinky – dále pořád po červené TZ až na silnici – doleva kolem zámečku do Klokočova – u obecního úřadu doleva po silnici a žluté TZ na Pilku – dále po žluté přes lávku až na modrou TZ – doleva po modré TZ až na lesní cestu – doleva po CT 4115 do Ústupku, nebo zkusit odbočit po 350 metrech po modré TZ doleva a po pěšině kolem vody do Ústupků – od pláže po modré TZ doprava do kopce – na křižovatce doleva po jednosměrce a CT 4115 až na hlavní silnici – po silnici přes hráz až do kempu – celkem asi 35 km

Soubor ke stažení [ velikost: 79680 B ]

14. ROČNÍK VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM - 2008 - itinerář9. ROČNÍK VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM - 2003 - cestovní zpráva14. ROČNÍK VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM - 2008 - cestovní zpráva13. ROČNÍK VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM - 2007 - itinerář12. ROČNÍK VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM - 2006 - itinerář11. ROČNÍK VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM - 2005 - itinerář10. ROČNÍK VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM - 2004 - itinerář9. ROČNÍK VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM - 2003 - itinerář8. ROČNÍK VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM - 2002- itinerář7. ROČNÍK VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM - 2001 - itinerář6. ROČNÍK VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM - 2000 - itinerář5. ROČNÍK VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM - 1999 - itinerář2. ROČNÍK VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM - 1996 - cestovní zpráva4. ROČNÍK VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM - 1998 - itinerář15. ROČNÍK VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM - 2009 - itinerář15. ROČNÍK VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM - cestovní zpráva16. ROČNÍK VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM - 2010 - itinerář.docx17. ROČNÍK VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM - 2011 - itinerář16. ROČNÍK VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM - cestovní zpráva bez fotek14. ročník výpravy za poznáním - 2008 - itinerář17. ROČNÍK VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM - cestovní zpráva18. ROČNÍK VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM - 2012 - itinerář18. ROČNÍK VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM - cestovní zpráva 201219. ROČNÍK VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM - 2013SEZNAM VÝPRAV ZA POZNÁNÍM19. ROČNÍK VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM - cestovní zpráva 201320. ROČNÍK VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM - 201421. ROČNÍK VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM - 201520. ROČNÍK VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM 2014- cestovní zpráva22. ROČNÍK VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM - itinerář21. ROČNÍK VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM - cestovní zpráva 201523. ROČNÍK VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM - itinerář24. ROČNÍK VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM - itinerář26. ROČNÍK VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM - cestovní zpráva 2020
Uživatelské jméno
Heslo