CTS Smršť

18. ROČNÍK VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM - 2012 - itinerář

18. ročník výpravy za poznáním

 

   RALSKO 2012 

 

 

 

 

motto:

… dívejte se kolem sebe a zamyslete se nad tím, co tu dříve asi tak mohlo být … 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přátelé, kamarádi,

                             tak už je to zase tady. Předkládám itinerář pro letošní VZP. Tentokrát s dostatečným předstihem. Pokud nedojde k nějaké změně, budeme ubytováni na koupališti v Zákupech, což by mohlo uspokojit naše „kachny“. Tak plavky s sebou. Jsou zamluveny dvě chatky po šesti nocležnících. Restaurace by měla být také v místě. Odjezd navrhuji ve středu 4. 7. odpoledne. Je to asi 220 km, čas odhaduji tak na 3,5 hodiny. Proto by bylo dobré vyrazit v 15.30 od hřbitova, abychom byli na místě mezi 19. a 20. hodinou. Opět pojedou tři vozy, je přihlášeno dvanáct mužů. Posádky se zase nějak utvoří.

Poslední etapa bude kratší, abychom se mohli vydat na zpáteční cestu v rozumném čase. Měli bychom ji zvládnout tak, že si ještě stihneme před odjezdem zaplovat. Myslím, že by stačilo vyjet kolem 17. hodiny, ale pokud to bude dříve, tím lépe. Abychom dojeli domů za světla, po cestě máme ještě nějaké zastávky.

 

Ještě, než se pustím do podrobného itineráře, krátce vás seznámím alespoň s některými místy, která spatříme:

 

Stohánek, Jestřebí, Děvín, Jiljov malebné skalní hrady

Průrva Ploučnice, Novozámecká průrva – interesantní vodní díla našich předků

Peklo a Karba – romantické údolí a skály u České Lípy

Kaple Božího hrobu – kaple tesaná ve skále

Pusté kostely – podzemní lomy

Podzemní náhon u Velenic – náhon pro dvě brusírny zrcadel

Podzemní továrna NAUTILUS – podzemní lomy, motorkářský klub

 

Na některých místech se natáčely pohádky „S čerty nejsou žerty“ a „Jasněnka“. Tak si je obé předem řádně nastudujte, ať je můžete konfrontovat s reáliemi na místě. Na zpáteční cestě vám ještě ukážu „Máchalův“ mlýn a něco z „Polepšovny“. Jako bonus pro myslivce, jsem předběžně domluvil návštěvu v Oboře Vřísek, která funguje jako záchranná stanice mufloní zvěře a koz bezoárových. Jde o zvěř, která se běžně prohání spíše na Kavkaze, Korsice nebo v Íránu. Ale není jisté, jestli to vyjde.

 

A nyní to hlavní, co nás čeká. Jedná se o bývalý vojenský prostor RALSKO. Opuštěná a vysídlená krajina, betonové bunkry, rozstřílené ruiny domů. Husté lesy, písečné pouště, bludiště skalních měst, bažiny. Ohořelé vraky vozidel, protitankové zátarasy, rezavé ostnaté dráty, nevybuchlá munice - 250 čtverečních kilometrů zvláštní krajiny. A teď některá místa podrobněji:

 

Muzeum pyrotechniky - expozice v malém domku na kraji Kuřivod provádí návštěvníka zejména obdobím pyrotechnické asanace bývalého vojenského výcvikového prostoru Ralsko, dokumentuje prvopočátky snahy o likvidaci munice, kterou v prostoru ponechaly cvičící armády, zejména pak sovětská.

Střelnice Bělá - obrovská plocha pod hradem Bezděz. Na jejím jižním okraji u Obecního dolu jsou řídící věže střelnice, odtud na východ v údolí říčky Bělá je nedávno opuštěné vojenské městečko. Dopadová plocha uprostřed střelnice u Vrchbělské rokle se nazývá Spálený les.

Střelnice Židlov - největší tanková střelnice v prostoru v bývalé vesnice Židlov. Na Zadním vrchu býval bunkr policejního pyrotechnika. Trhací jáma na likvidaci nalezených výbušnin byla v roce 2001 přesunuta k uzavřené asfaltové silničce uprostřed plání. Celý prostor Židlova a okolí je od roku 2000 oplocen (3790 ha), průjezd zůstal zachován díky roštovým mostům, přes které zvěř nepřejde – chodci a cyklisté mohou kromě pěti mostů používat množství žebříkových přelezů. Prý se tu měli chovat nosorožci. Tak nevím. Natáčel se zde film Stalingrad a Poslední přesun.

Oblast Jablonec - městečko zvané též Jablonečko - opuštěné město po příslušnících sovětské armády, téměř zachovalé do roku 2000, kdy začalo jeho bourání. Jižně od něho na kopci opuštěné rozsáhlé garáže raketových tahačů a tanků. Nedaleko oplocená dopadová plocha letecké střelnice - nebezpečí nálezu nevybuchlé munice! Natáčely se zde

filmy o válce v Jugoslávii.

Javor – objekt je tvořen dvěma nezávislými podzemními sklady, postavenými v roce 1966 na základě tajné dohody představitelů Varšavské smlouvy o výstavbě speciálních objektů pro uložení jaderné munice na území ČSSR. V roce 1968 je převzala speciální jednotka SA podřízená Moskvě. Zástupci naší armády, ale ani Střední skupiny sovětských vojsk neměli do skladů přístup! Zde byly uloženy jaderné hlavice pro rakety R-170 (SCUD A) a R-300 (SCUD B) případně SS-23 a FROG 7, které byly rozmístěny na různých místech Československa, jak v ruských tak i československých raketových brigádách. Rusové sklady vyklidili už v roce 1990, v první etapě stahování vojsk z bývalé ČSSR. Dnes jsou zcela vyrabovány a vstupy zavezeny zeminou. Tak uvidíme.

Hradčany - bývalé vojenské letiště s přistávací dráhou dlouhou 2800 m. Původně travnaté letiště naší prvorepublikové armády bylo přebudováno Luftwafe a koncem války na něm bylo mnoho poničených strojů (bombardování spojenci 16. 4. a 29. 4. 45). Za Rusů zde sídlil 236. stíhací bombardovací letecký pluk a část 131. smíšené letecké divize. Bylo zde asi 44 stíhaček MIG-21 a nezjištěný počet vrtulníků MI-24. Natáčel se zde film Stalingrad a Tmavomodrý svět.

Oblast Hvězdov a Svébořice - opuštěná vojenská městečka, objekty byly střeženy armádou až do r. 1997, zbytky vojenských objektů a motostřeleckých střelnic s pohyblivými terči. Některé objekty dosud patří armádě. Ve zdejší posádce sídlila 442. raketová brigáda Střední skupiny sovětských vojsk, v jejíž výzbroji byly prostředky jaderného napadení. Základní výzbroj svazku tvořilo 18 raketových kompletů taktického dosahu R-70 TOČKA (SS-21).

Borečské polesí  - hluboké lesy s občasnými pozůstatky těžby železné rudy. Uprostřed objekt tzv. polygonu. Zde probíhaly zkoušky různých druhů munice (včetně střel s pláštěm z ochuzeného uranu), pokusy s pohonem raket, řezáním vodním paprskem, zahraničním vojenským materiálem a pokusy na zvířatech. Je zde i oplocený objekt se spalovnou, do objektu je vstup bez prostředků individuální ochrany zakázán.

Okolí hradů Děvín a Stohánek  - Děvín - zřícenina původně královského hradu z r. 1250, nikdy nebyl dobyt, ale od 17. století začal pustnout. V 16. století se zde začala těžit jílová železná ruda. Zachovány dva vstupy do štol pod hradbami a další vchod ve sklepení hradu. Stohánek - zbytky hradu na osamocené skále postaveného roku 1431 a 1441 zničeného; v 18. století byl obýván poustevníkem, který zde vytesal výklenky křížové cesty. Hrad přístupný strmým schodištěm, nahoře zachováno jedno sklepení a zbytky vytesaných místností. V okolí známý Sochorův pomník, pískovcové skály, hluboké lesy, pozůstatky několika vesnic a zbytky vojenských objektů.

 

Pokud někoho zajímají hlubší informace, lze je najít na internetu. Já jsem něco čerpal z CMA. Všude ve vojenském prostoru to bude náročné, je to tam samá cesta, zrušená vesnice, prostě bludiště. Proto doporučuji každému, aby si vzal sebou itinerář i vytisknuté mapky. Hlavně známé „firmy“, co se vrhají bezhlavě kupředu. Ztratit se nebude problém, najít opět hlavní skupinu už ano. To znamená aktivní účast na brífincích a „práci s mapou“ a ne dloubání se v nose. Stejně se někdo ztratí. Jediná záchrana bude mobil (to je ta kalkulačka s dírkami, do nichž se dá huhlat). Žádné velké stoupání nás letos nečeká. Tudíž ty vzdálenosti, ať se zdají veliké, měli bychom zvládnout v pohodě.

 

Jako vždy bude první etapa nejkratší. Bude se konat v malebných místech a zákoutích pískovcových skal. Možná bude ta obora. Na konci etapy se projedeme po letišti. Druhá etapa bude celá ve vojenském prostoru. Bude to stát za to. Třetí etapa opět v přírodě po pohádkových místech. A to doslova. Bude nejkratší, abychom se mohli vydat včas na zpáteční cestu. Více se nemá cenu rozepisovat, podrobnosti jsou v popisech tras.

 

 

První etapa – 65 km

 

Ze Zákup po silnici 262 do České Lípy -  před Českou Lípou doleva a hned doprava dál po souběžné cestě po cyklotrase 3054 až na rozcestí u nádraží -  dále souběžně po červené a žluté do Dubice – za mostem, kde žlutá odbočí doprava, my se dáme doleva kolem rybníka – za rybníkem doleva až na červenou značku – po ní až do Zahrádek k zámku – zajet k průrvě a pak se vrátit kousek zpátky k aleji – po modré značce projet alejí a bažantnicí až na konec aleje* – doleva po cestě kolem lesa – za lesem po silnici doprava a ke konci lesa najít odbočku doprava a po ní dojet k oboře, popř. odskočit na Jiljov -  podle toho, kde se ocitneme, dostaneme se k místu Kozí Roh a odtud polní cestou do osady Šváby – na silnici doleva – po 600 metrech odbočíme ze silnice doprava a kolem lesíku ke křížku – zde prudce doleva a kolem dalšího lesíku do Újezdu – doleva po hlavní silnici do Jestřebí – odskočit si na hrad – z Jestřebí dále na Provodnín – před Provodínem doprava po cyklotrase 3053 – za přejezdem doprava -  na další cyklokřižovatce doleva po trase 3054  - asi po šesti km trasa odbočuje prudce doleva, ale my ji opustíme a dáme se doprava – pojedeme pořád rovně až dojedeme u rybníka na hlavní silnici – zde doleva a po půl km doprava k letišti – zde se pomotáme podle chuti a pak zpět na cestu – doprava a po silnici do Mimoně a Zákup.

* anebo objet oboru přes Holany po modré

 

Druhá etapa – 80 km

 

Zákupy – Mimoň – silnice na Kuřivody – zastávka v muzeu pyrotechniky - v Kuřivodech doprava po trase 3040 k uprchlickému táboru v Jezové - potom dál směrem na Bělou – před Bělou hned za mostem odbočit prudce doprava po cyklotrase 3045 – na další křižovatce po téže a za lesem doleva k řídící věži – pomotat se po opuštěném areálu střelnice – vrátit se na cestu, po které jsme přijeli a pokračovat po ní dále kolem rybníků – asi 400 metrů po vjezdu do lesa odbočit doprava a dojet opět k uprchlickému táboru - zde doleva po silnici až do pravotočivé zatáčky a v ní odbočit doprava – nikde neodbočovat jet až do bývalé Jezové – po vyjetí z lesa a přejetí louky doleva – asi po kilometru prudce doprava - pak zase doprava a doleva až na silnici - přejet silnici do Horní Krupé (najít zbytky vesnice) - za Krupou po výjezdu z lesa doleva – z této cesty nikde neodbočovat a dojet až do Jablonečku - v Jablonečku se dát doleva po trase 241 - asi po dvou kilometrech vyjedeme z lesa a přejedeme rovně trasu 25 – na další křižovatce odbočíme z trasy doprava – na další křižovatce u bývalé Olšiny doleva – odtud pořád po této cestě a nikde neodbočit až na trasu 3050 – po ní doleva na Stohánek – ze Stohánku po trase 3046 na Mimoň – *na kraji Mimoně doprava po 241 na Juliinu vyhlídku (podle sil a podle cesty lze vyjet na Ralsko) – odsud po červené do Mimoně - až přijedeme na hlavní cestu tak doprava a hned doleva po silnici Zákupy.

*odbočku na Juliinu vyhlídku možná zrušíme

 

Třetí etapa – 55 km

 

Ze Zákup po silnici 268 směrem na Nový Bor – asi po 6 km před osadou Plesa doprava mezi sady po cyklotrase 3062 směr Záhořín – Svitava – ve Svitavě doprava po cyklotrase 3055 do Velenic – ve Velenicích se držet pořád doleva směrem na Brniště po cyklotrase 3045 - v Brništi na druhé odbočce doprava po silnici přes Nový Luhov a Jáchymov na Stráž pod Ralskem – za usazovací nádrží na složitější křižovatce doprava – asi po 500 metrech přes most doleva po cyklotrase 241 – minout tři odbočky doprava a na čtvrté odbočit doprava – po levé straně rybník – kolem něj k Hamerskému rybníku – na křižovatce před rybníkem zase doprava a rovně až pod Děvín – podle zájmu lze vytlačit kola nahoru a pak sjet zpět – po pěšině a lesní cestě pokračovat k Horeckému rybníku – zde doleva a po cestě, po níž jsme sem přijeli, dojet až na hlavní cestu -  zde doleva po cyklotrase 241 až do Novin k Průrvě Ploučnice – pokračovat dál po stejné cestě přes hlavní silnici po cyklotrase 3007 do Velkého Grunova -  zde doprava a po kilometru doleva do Zákup.

Soubor ke stažení [ velikost: 69632 B ]

14. ROČNÍK VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM - 2008 - itinerář9. ROČNÍK VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM - 2003 - cestovní zpráva14. ROČNÍK VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM - 2008 - cestovní zpráva13. ROČNÍK VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM - 2007 - itinerář12. ROČNÍK VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM - 2006 - itinerář11. ROČNÍK VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM - 2005 - itinerář10. ROČNÍK VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM - 2004 - itinerář9. ROČNÍK VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM - 2003 - itinerář8. ROČNÍK VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM - 2002- itinerář7. ROČNÍK VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM - 2001 - itinerář6. ROČNÍK VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM - 2000 - itinerář5. ROČNÍK VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM - 1999 - itinerář2. ROČNÍK VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM - 1996 - cestovní zpráva4. ROČNÍK VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM - 1998 - itinerář15. ROČNÍK VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM - 2009 - itinerář15. ROČNÍK VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM - cestovní zpráva16. ROČNÍK VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM - 2010 - itinerář.docx17. ROČNÍK VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM - 2011 - itinerář16. ROČNÍK VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM - cestovní zpráva bez fotek14. ročník výpravy za poznáním - 2008 - itinerář17. ROČNÍK VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM - cestovní zpráva18. ROČNÍK VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM - 2012 - itinerář18. ROČNÍK VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM - cestovní zpráva 201219. ROČNÍK VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM - 2013SEZNAM VÝPRAV ZA POZNÁNÍM19. ROČNÍK VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM - cestovní zpráva 201320. ROČNÍK VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM - 201421. ROČNÍK VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM - 201520. ROČNÍK VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM 2014- cestovní zpráva22. ROČNÍK VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM - itinerář21. ROČNÍK VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM - cestovní zpráva 201523. ROČNÍK VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM - itinerář24. ROČNÍK VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM - itinerář26. ROČNÍK VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM - cestovní zpráva 2020
Uživatelské jméno
Heslo